Indienen hulpvraag

Heeft u een goed idee bij wat u van Raad en Daad kunt verwachten bij de afhandeling van uw hulpvraag en wat u van de vrijwilligers kunt verwachten, vul dan het onderstaande contactformulier in.

Uw vraag wordt verzonden naar het stuurteam. Deze zal uw vraag doorsturen naar de betreffende vrijwilliger. Indien u een verzoek om hulp indient, verklaart u door het versturen van dit formulier, dat u bekend bent met het feit dat uit uw hulpvraag voortvloeit dat de vrijwilliger die aan u zijn of haar hulp verleent dit doet te goeder trouw en hiervoor geen verantwoordelijkheid kan dragen. Uw hulpvraag mag niet ergens anders openbaar, bijvoorbeeld op een forum, zijn of nog worden gesteld. Dit is om misverstanden in onze hulpverlening te voorkomen. Lees de FAQ voor hulpvragers.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antispam-controle Ververs