Het stuurteam

De dagelijkse gang van zaken bij Raad&Daad wordt geleid door een Stuurteam, bestaande uit de volgende drie (contact-)personen:

1 - William Emsbroek: Coördinator
Hij onderhoudt de contacten tussen stuurteam en Raad&Daad-vrijwilligers en is aanspreekpersoon voor de vrijwilligers (vragen, opmerkingen, suggesties, enz.). Houdt de Raad&Daad-vrijwilligers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, doet algemene mededelingen en stelt nieuwe vrijwilligers aan hen voor.


2 - Carla Roksnoer: Secretariaat (hulpvragen)
Hulpvragen worden doorgestuurd naar de betreffende vrijwilliger, Carla coördineert de verzending en de afhandeling van uw vragen. Zij beantwoordt algemene vragen van hulpvragers die haar via het contactformulier bereiken.


3 - Ada Neijzing: Secretariaat en Communicatie
Nieuwe vrijwilligers krijgen na aanmelding een welkomstbericht en worden ingevoerd in de administratie. Zij beheert de facebookgroep “Vrijwilligers van Raad&Daad” en is algemeen aanspreekpunt voor Stuurteam en ondersteunend team.


4 -Fennie Boekel-Kruize verleent Ondersteuning op het gebied van Voorlichting