Theoretische kennis van regelgeving en voorschriften kunnen nieuwelingen meestal zélf goed vergaren via internet en diverse fora, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Een andere taal, andere omgangsvormen en andere cultuur maken soms dat ze zich voor hun gevoel in een soort labyrinth bevinden. het is dan moedgevend om eens in het Nederlands te kunnen spreken met iemand die de startproblemen al achter de rug heeft. Iemand die even de weg kan wijzen, een telefoontje pleegt en die je zonodig ook een enkele keer wil begeleiden naar de één of andere instantie.

Leest u voordat u verder gaat eerst de vragen en antwoorden op deze pagina FAQ Vrijwilliger

U kunt zich aanmelden op deze pagina: Aanmelden als vrijwilliger

Hartelijk dank voor uw aanmelding.
Met vriendelijke groet
Het stuurteam van Raad&Daad.