Raad&Daad

- Raad&Daad -

voor Nederlanders en Vlamingen die ondersteuning zoeken bij praktische problemen in Frankrijk

 

Heeft u een hulpvraag?
Hieronder een aantal veelgestelde vragen hierover.

Hoe kom ik in contact met een vrijwilliger van Raad&Daad?
Op deze site kiest u voor de regio waar u woont of verblijft, u kijkt of er in uw departement een vrijwilliger vermeld staat die voldoet aan de criteria die aansluiten bij uw hulpvraag. U vult het contactformulier in, verstuurt dit en vervolgens neemt de contactpersoon van uw keuze zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat doet u met mijn gegevens?
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Raad&Daad handelt overeenkomstig deze verordening. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina over privacy.

Zijn er kosten verbonden aan het afhandelen van mijn hulpvraag?
De vrijwilligers verlenen tot op zekere hoogte hun diensten kosteloos. Als er voor de vrijwilliger het kosten aspect mee gaat spelen dan zal hij dit vooraf met u overleggen.

Kan ik voor elke gelegenheid een beroep doen op een vrijwilliger?
Als door het karakter van uw hulpvraag deze buiten de doelstelling valt die Raad&Daad zich heeft gesteld dan is het voor ons niet mogelijk om uw hulpvraag aan onze vrijwilligers voor te leggen. U kunt in dat geval hulp vinden via de verwijzingen naar hulporganisaties, die u vindt via het de menukeuze 'Speciale links' op deze website.

Wat is de doelstelling van Raad&Daad?
Raad&Daad heeft als doel het ondersteunen van Nederlandstaligen bij praktische problemen in Frankrijk. Hoe zijn de omgangsvormen in mijn regio? Bij welke instantie moet ik zijn als ik mij als zelfstandige wil gaan vestigen? Waar is het dichtsbijzijnde ziekenhuis? Zomaar een aantal praktische vragen, waar onze vrijwilligers u mee kunnen helpen. Zij bieden u een luisterend oor, doen suggesties en plegen, indien nodig, zelfs een telefoontje of schrijven voor u een voorbeeldbrief. Uw hulpvraag zal zich in dit kader moeten bevinden. Over hulpvragen van commerciële aard zal door het stuurteam van Raad&Daad negatief worden beslist. Over deze beslissing zult u dan per e-mail worden geïnformeerd.

Maakt de openbare Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk”, onderdeel uit van Raad&Daad?
Nee, Raad&Daad heeft GEEN relatie met de Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk” en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitspraken en adviezen die op deze Facebookpagina gegeven worden.

Ook belangrijk om te weten:
Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, maar zullen – en kunnen – nooit het werk van professionele instanties of adviseurs overnemen of vervangen. Hieruit vloeit voort dat zij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de door hen te goeder trouw aangeboden diensten. Het is aan u of u het advies van de vrijwilligers opvolgt en/of de hulp aanvaardt. Voor de door de vrijwilliger eventueel te maken kosten kan in overleg met u een tegemoetkoming worden verlangd.

Uw hulpvraag:
Uw hulpvraag mag niet ergens anders openbaar, bijvoorbeeld op een forum, zijn of nog worden gesteld. Dit is om misverstanden in onze hulpverlening te voorkomen. Bij het signaleren van uw hulpvraag op een openbaar forum, of anderszins, zullen wij uw hulpvraag niet in behandeling nemen cq genoodzaakt zijn om onze lopende hulpverlening te beëindigen.

Uw mening wordt gevraagd:
Raad&Daad is een organisatie die er prijs op stelt om te vernemen of uw hulpvraag, correct afgehandeld, niet correct afgehandeld of niet afgehandeld is. Een aantal weken na de doorzending krijgt u van ons een e-mail met deze vraag toegestuurd. Het neemt u slechts enkele minuten om die e-mail te beantwoorden. Bij voorbaat hartelijk voor de te nemen moeite.

Ik heb nog enkele vragen, waar kan ik terecht?
Heeft u nog vragen, dan kunt u via het formulier op de contactpagina van deze site aan het stuurteam van Raad&Daad uw vraag stellen.

Aanmelden kan hier

Wij hopen u als vrijwilliger te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het stuurteam van Raad&Daad.